Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Tița și Țelu , cu sediul în București, Strada Brațului 8-10, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.meta-morfoza.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociația Tița și Țelu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

 1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociația Tița și Țelu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  Dacă sunteți donator Asociației Tița și Țelu:

A. Furnizarea de informații despre Asociația Tița și Țelu
Asociația Tița și Țelu utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea Asociației Tița și Țelu , rapoartele anuale sau transparența financiară.
B. Comunicare
Asociației Tița și Țelu utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante. Asociației Tița și Țelu se bazează în acest caz pe acceptarea statutului Asociației Tița și Țelu ca temei pentru prelucrare.
C. Trimiterea de newslettere
Asociația Tița și Țelu pot utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, cercetările, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Asociației Tița și Țelu , dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul „dezabonare” (găsit în subsolul paginii), atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la adresa de e-mail office@meta-morfoza.ro
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter

  A. Furnizarea de informații despre activitatea Asociației Tița și Țelu
  Asociația Tița și Țelu utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre proiectele anterioare, în curs sau viitoare, ateliere, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, apeluri la acțiune, sondaje sau orice alte informații relevante pentru ce ține de activitatea noastră sau a altor ONG-uri.

  B. Comunicare
  Asociația Tița și Țelu utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimente, întâlniri, documente, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.
 2. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru

  Folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Asociația Tița și Țelu , și anume protejarea acestor spații, active și personal.
  Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.
 3. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

  Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet (www.meta-morfoza.ro) sau site-urile proiectelor noastre, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării siteului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.
  Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, Asociația Tița și Țelu poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică fundatia. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care Asociația Tița și Țelu sunt obligați din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Asociația Tița și Țelu în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Asociației Tița și Țelu de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Asociația Tița și Țelu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, Asociația Tița și Țelu va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Asociația Tița și Țelu pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația Tița și Țelu poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asociația Tița și Țelu în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Asociația Tița și Țelu prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociația Tița și Țelu pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiaţi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația Tița și Țelu , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociația Tița și Țelu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociația Tița și Țelu a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația Tița și Țelu să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația Tița și Țelu către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociației Tița și Țelu sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația Tița și Țelu poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@meta-morfoza.ro